ประวัติความเป็นมา

      บริษัท เคเคเอ็น มอเตอร์เวอร์ค เป็นบริษัทในเครือ หจก.บีแอนด์แอลมอเตอร์เวอร์ค ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางบริษัทเล็งเห็นว่าการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเติบโตกันเป็นอย่างมาก สังเกตุได้จากนิคมต่างๆที่ขยายตัวกันอย่างต่อเนื่อง เช่น นิคมฯปิ่นทอง นิคมฯอมตะนคร นิคมฯบ่อวิน เครือสหพัฒน์ นิคมฯอีสเทริ์นซีบอร์ด สยามอีสเทริ์น อมตะซิตี้ ฯลฯ โดยที่ทำการบริษัทห่างจากนิคมอมตะซิตี้เพียง 1.7 กม. ทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าขนย้ายได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท เคเคเอ็น มอเตอร์เวอร์ค ได้เปิดดำเนินการให้เช่้าโฟล์คลิฟท์อย่างเป็นทางการและหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจางลูกค้าทุกท่านใช้บริการทางเรา่ใน เร็วๆ วันนี้

"จิตบริการ คืองานที่ดี"

Visitors: 52,285