โฟล์คลิฟท์ให้เช่า 4 ตัน

รถยกโฟล์คลิฟท์ขนาด 4 ตัน

รายละเอียดรถ
- เครื่องยนต์ดีเซล เกีัยร์ออโต้
- เสายกได้สูง 3 เมตร , 4 เมตร
อุปกรณ์พิเศษ
- เสาเข้าตู้ , สไลด์งา

 

Visitors: 52,285